Sloskāna dzīves ceļš dokumentālos kadros

Bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīves ceļš fotogrāfijās, dokumentālos kadros un bīskapa audzēkņu atmiņās. Intervijas ar emeritētajiem bīskapiem Ārvaldi Andreju Brumani un Antonu Justu.
Video no raidījuma “Vertikāle”